Index

HYBELHUSET STEINKJER AS

Orgnr: 892520852

mobil: 93030667
adresse: Seilmakergata 1

id

79727

organisasjonsnummer

892520852

navn

HYBELHUSET STEINKJER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-17

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Seilmakergata 1"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "STEINKJER", "postnummer": "7725", "kommunenummer": "5006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-02-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

892520852

navn

HYBELHUSET STEINKJER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Seilmakergata 1

forradrpostnr

7725

forradrpoststed

STEINKJER

forradrkommnr

5006

forradrkommnavn

STEINKJER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.04.2008

stiftelsesdato

13.02.2008

tlf

tlf_mobil

93030667

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892520852

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 86536, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1290964, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1167085}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 123879}}, "journalnr": "2021221754", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892520852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 416101, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 370000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 46101}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 874863, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 874863}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1290964}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 327613, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 334857}, "driftsresultat": 415507, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 750364}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4510, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4521}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 420017}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992568704 [navn] => HYBELHUSET STEINKJER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-04-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 892520852 [oppstartsdato] => 2007-01-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Seilmakergata 1"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "STEINKJER", "postnummer": "7725", "kommunenummer": "5006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?