Index

HYGEIA HELSE OG KOSMETISKE SENTER AS

Orgnr: 815118332

adresse: Fjordveien 3

id

7822

organisasjonsnummer

815118332

navn

HYGEIA HELSE OG KOSMETISKE SENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjordveien 3"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815118332

navn

HYGEIA HELSE OG KOSMETISKE SENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjordveien 3

forradrpostnr

1363

forradrpoststed

HØVIK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

72.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.03.2015

stiftelsesdato

11.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815118332

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2279147, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 320294, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 112395}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 207899}}, "journalnr": "2021304302", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815118332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 130285, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 105951}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 190009, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 189405}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 604}}, "sumEgenkapitalGjeld": 320294}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12519, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1206683}, "driftsresultat": -15226, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1191457}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -803, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 810}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -16029}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915141730 [navn] => HYGEIA HELSE OG KOSMETISKE SENTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815118332 [oppstartsdato] => 2015-03-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjordveien 3"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8VIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?