Index

IBOLIG AS

Orgnr: 811699152

adresse: Tyslevveien 52C

id

381

organisasjonsnummer

811699152

navn

IBOLIG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tyslevveien 52C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1163", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811699152

navn

IBOLIG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tyslevveien 52C

forradrpostnr

1163

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.03.2013

stiftelsesdato

28.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811699152

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2175243, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7357082, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6263074}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1094008}}, "journalnr": "2020932110", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811699152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2064084, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 31834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2032250}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5292998, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 858363}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4434635}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7357082}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -286948, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2365076}, "driftsresultat": -226693, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2138383}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -140719, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1127}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 141846}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -367412}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920072941 [navn] => IBOLIG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811699152 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tyslevveien 52C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1163", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?