Index

ICARUS GROUP AS

https://www.icarus.no

Orgnr: 812245872

mobil: 941 62 438
webside: www.icarus.no
adresse: Buggelandsbakken 78

id

1636

organisasjonsnummer

812245872

navn

ICARUS GROUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Buggelandsbakken 78"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4324", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-15

hjemmeside

www.icarus.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812245872

navn

ICARUS GROUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Buggelandsbakken 78

forradrpostnr

4324

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.07.2013

stiftelsesdato

15.07.2013

tlf

tlf_mobil

941 62 438

url

www.icarus.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812245872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2241281, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 133713, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 133713}}, "journalnr": "2021250160", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812245872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -124900, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -184900}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 258613, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 258613}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 133713}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 20298, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 247980}, "driftsresultat": 26142, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 274122}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5844, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 629}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6473}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 20298}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912259137 [navn] => ICARUS GROUP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812245872 [oppstartsdato] => 2013-07-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hoddeland 81"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4324", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => www.icarus.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?