Index

ICE COLD CAPITAL MANAGEMENT AS

Orgnr: 812078372

adresse: Halsåsen 5C

id

1252

organisasjonsnummer

812078372

navn

ICE COLD CAPITAL MANAGEMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.102", "beskrivelse": "Drift av gatekjøkken"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Halsåsen 5C"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESØYA", "postnummer": "1397", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812078372

navn

ICE COLD CAPITAL MANAGEMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Halsåsen 5C

forradrpostnr

1397

forradrpoststed

NESØYA

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.06.2013

stiftelsesdato

30.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.05.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812078372

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1909400, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 425620, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 110503}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 315117}}, "journalnr": "2020645395", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812078372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 82350, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 52350}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 343270, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 343270}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 425620}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 236886, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1916726}, "driftsresultat": 320590, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2237316}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -16890, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 166}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 17056}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 303700}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912084841 [navn] => ICE COLD CAPITAL MANAGEMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.102", "beskrivelse": "Drift av gatekju00f8kken"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812078372 [oppstartsdato] => 2013-05-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Josefines gate 41A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0351", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?