Index

ICOPLAN AS

Orgnr: 877029492

tlf: 55 31 67 70
mobil: 907 61 215
adresse: Tarlebøveien 14

id

57689

organisasjonsnummer

877029492

navn

ICOPLAN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-12-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tarlebøveien 14"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5009", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-12-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877029492

navn

ICOPLAN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tarlebøveien 14

forradrpostnr

5009

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.12.1996

stiftelsesdato

10.12.1996

tlf

55 31 67 70

tlf_mobil

907 61 215

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877029492

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2066951, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 941176, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 831575}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 109601}}, "journalnr": "2020818767", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877029492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 221419, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 121419}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 719757, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 92252}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 627505}}, "sumEgenkapitalGjeld": 941176}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -96816, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 268284}, "driftsresultat": -69834, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 198450}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -26982, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 62}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 27044}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -96816}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926208438 [navn] => ICOPLAN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 877029492 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tarlebu00f8veien 14"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5009", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?