Index

IDEOGRAM AS

https://adiona.no

Orgnr: 815062302

mobil: 938 89 999
webside: adiona.no
adresse: Thormøhlens gate 41E

id

7687

organisasjonsnummer

815062302

navn

IDEOGRAM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Thormøhlens gate 41E"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5006", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-10

hjemmeside

adiona.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

815062302

navn

IDEOGRAM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Thormøhlens gate 41E

forradrpostnr

5006

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.03.2015

stiftelsesdato

10.02.2015

tlf

tlf_mobil

938 89 999

url

adiona.no

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815062302

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1055180, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 43837, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 43837}}, "journalnr": "2019482141", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815062302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -35386, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -65386}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 79223, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 79223}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 43837}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -17435, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 69957}, "driftsresultat": -17437, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 52520}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -17435}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923041869 [navn] => IDEOGRAM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-07-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815062302 [oppstartsdato] => 2019-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Thormu00f8hlens gate 41E"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5006", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?