Index

IGLOO INNOVATION AS

Orgnr: 818836252

adresse: Snøfonna 1

id

17026

organisasjonsnummer

818836252

navn

IGLOO INNOVATION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Snøfonna 1"], "kommune": "LØRENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "LØRENSKOG", "postnummer": "1470", "kommunenummer": "3029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 421"], "kommune": "LØRENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "LØRENSKOG", "postnummer": "1471", "kommunenummer": "3029"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

818836252

navn

IGLOO INNOVATION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Snøfonna 1

forradrpostnr

1470

forradrpoststed

LØRENSKOG

forradrkommnr

3029

forradrkommnavn

LØRENSKOG

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 421

ppostnr

1471

ppoststed

LØRENSKOG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.05.2017

stiftelsesdato

14.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818836252

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1607362, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 395581, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 395581}}, "journalnr": "2020326682", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818836252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 65491, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 35491}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 330090, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 330090}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 395581}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 18619, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 579829}, "driftsresultat": 20171, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 600000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -262, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 154}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 416}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 19909}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919024534 [navn] => IGLOO INNOVATION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818836252 [oppstartsdato] => 2017-02-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Snu00f8fonna 1"], "kommune": "Lu00d8RENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8RENSKOG", "postnummer": "1470", "kommunenummer": "3029"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 421"], "kommune": "Lu00d8RENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8RENSKOG", "postnummer": "1471", "kommunenummer": "3029"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?