Index

IHA BOLIG AS

Orgnr: 920951430

adresse: c/o Kunnskapsparken Bodø AS, Sjøgata 15

id

327907

organisasjonsnummer

920951430

navn

IHA BOLIG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kunnskapsparken Bodø AS", "Sjøgata 15"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8006", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-18

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 815"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920951430

navn

IHA BOLIG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Kunnskapsparken Bodø AS Sjøgata 15

forradrpostnr

8006

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 815

ppostnr

8001

ppoststed

BODØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

18.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951430

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2252323, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10962294, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10217679}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 744616}}, "journalnr": "2021266185", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951430"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1357298, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -642702}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9604996, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3134996}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6470000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10962294}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 478737, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2352166}, "driftsresultat": 910872, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3263038}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -432135, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 432145}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 478737}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921063008 [navn] => IHA BOLIG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920951430 [oppstartsdato] => 2018-05-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kunnskapsparken Bodu00f8 AS", "Sju00f8gata 15"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8006", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 815"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?