Index

IK PROPERTY AS

Orgnr: 812085352

mobil: 909 94 555
adresse: c/o Clarksons Platou Ppt. Mgt. AS, Munkedamsveien 62C

id

1272

organisasjonsnummer

812085352

navn

IK PROPERTY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Clarksons Platou Ppt. Mgt. AS", "Munkedamsveien 62C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0270", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812085352

navn

IK PROPERTY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Clarksons Platou Ppt. Mgt. AS Munkedamsveien 62C

forradrpostnr

0270

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.06.2013

stiftelsesdato

29.05.2013

tlf

tlf_mobil

909 94 555

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812085352

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2222289, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 83394524, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 75704034}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7690490}}, "journalnr": "2021114835", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812085352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 26172306, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19250000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6922306}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 57222218, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5225473}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 51996745}}, "sumEgenkapitalGjeld": 83394524}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5873580, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 98157}, "driftsresultat": 9050415, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9148572}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1471473, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 122678}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1594151}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7578942}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912098028 [navn] => IK PROPERTY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812085352 [oppstartsdato] => 2013-05-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Clarksons Platou Ppt. Mgt. AS", "Munkedamsveien 62C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0270", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?