Index

IKO BYGG AS

https://www.hamn.no

Orgnr: 811862452

mobil: 905 05 422
webside: www.hamn.no
adresse: Hamn i Senja, Hamnveien 1145

id

788

organisasjonsnummer

811862452

navn

IKO BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hamn i Senja", "Hamnveien 1145"], "kommune": "SENJA", "landkode": "NO", "poststed": "SKALAND", "postnummer": "9385", "kommunenummer": "5421"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-15

hjemmeside

www.hamn.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811862452

navn

IKO BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hamn i Senja Hamnveien 1145

forradrpostnr

9385

forradrpoststed

SKALAND

forradrkommnr

5421

forradrkommnavn

SENJA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.04.2013

stiftelsesdato

15.04.2013

tlf

tlf_mobil

905 05 422

url

www.hamn.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811862452

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2211823, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6313544, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1500825}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4812719}}, "journalnr": "2020974787", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811862452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1423467, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 650000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 773466}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4890078, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4685574}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 204503}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6313545}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 703100, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4655976}, "driftsresultat": 964123, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5620099}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -149738, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1372}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 151110}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 814385}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911893452 [navn] => IKO BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 811862452 [oppstartsdato] => 2013-04-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hamn i Senja", "Hamnveien 1145"], "kommune": "SENJA", "landkode": "NO", "poststed": "SKALAND", "postnummer": "9385", "kommunenummer": "5421"} [links] => [] [hjemmeside] => www.hamn.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?