Index

IL CHEF AS

Orgnr: 812539582

tlf: 71 26 22 99
mobil: 480 96 457
adresse: Elnesvågen Sentrum

id

2296

organisasjonsnummer

812539582

navn

IL CHEF AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-05

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Elnesvågen Sentrum"], "kommune": "HUSTADVIKA", "landkode": "NO", "poststed": "ELNESVÅGEN", "postnummer": "6440", "kommunenummer": "1579"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-23

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 236"], "kommune": "HUSTADVIKA", "landkode": "NO", "poststed": "ELNESVÅGEN", "postnummer": "6447", "kommunenummer": "1579"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

812539582

navn

IL CHEF AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Elnesvågen Sentrum

forradrpostnr

6440

forradrpoststed

ELNESVÅGEN

forradrkommnr

1579

forradrkommnavn

HUSTADVIKA

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 236

ppostnr

6447

ppoststed

ELNESVÅGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.10.2013

stiftelsesdato

23.09.2013

tlf

71 26 22 99

tlf_mobil

480 96 457

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812539582

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1425942, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 873552, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 298181}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 575371}}, "journalnr": "2019874502", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812539582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 300455, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 270455}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 573098, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 568420}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4678}}, "sumEgenkapitalGjeld": 873552}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 315857, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5091707}, "driftsresultat": 427328, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5519036}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -330, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 393}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 723}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 426998}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912360547 [navn] => IL CHEF AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812539582 [oppstartsdato] => 2013-08-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Elnesvu00e5gen Sentrum"], "kommune": "HUSTADVIKA", "landkode": "NO", "poststed": "ELNESVu00c5GEN", "postnummer": "6440", "kommunenummer": "1579"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 236"], "kommune": "HUSTADVIKA", "landkode": "NO", "poststed": "ELNESVu00c5GEN", "postnummer": "6447", "kommunenummer": "1579"} [datoEierskifte] => 2013-10-05 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?