Index

ILJ HOLDING AS

Orgnr: 811881732

adresse: Bjørnengveien 18

id

843

organisasjonsnummer

811881732

navn

ILJ HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-29

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjørnengveien 18"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ROLVSØY", "postnummer": "1664", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811881732

navn

ILJ HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjørnengveien 18

forradrpostnr

1664

forradrpoststed

ROLVSØY

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.04.2013

stiftelsesdato

15.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811881732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 83656, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2115842, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2081106}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 34736}}, "journalnr": "2021218301", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811881732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1998342, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1978342}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 117500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 117500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2115842}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7447, "totalresultat": -7447, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7452}, "driftsresultat": -7452, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7447}}]

Reserver mot visning?