Index

ILLUMINA NORWAY AS

Orgnr: 819187002

adresse: C. J. Hambros Plass 2C

id

17959

organisasjonsnummer

819187002

navn

ILLUMINA NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-09-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C. J. Hambros Plass 2C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0164", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-08-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819187002

navn

ILLUMINA NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C. J. Hambros Plass 2C

forradrpostnr

0164

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.09.2017

stiftelsesdato

07.08.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819187002

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2503005, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 47474873, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2700567}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 44774306}}, "journalnr": "2021472261", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819187002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8321305, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8316305}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 39153568, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 37248737}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1904831}}, "sumEgenkapitalGjeld": 47474873}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3181771, "totalresultat": 3181771, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 114052983}, "driftsresultat": 4681203, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 118734186}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -608579, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3577717}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4186296}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4072624}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819612552 [navn] => ILLUMINA NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-09-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 819187002 [oppstartsdato] => 2017-08-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C. J. Hambros Plass 2C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0164", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?