Index

ILODD AS

Orgnr: 819205922

adresse: Skolefjellet 5

id

18012

organisasjonsnummer

819205922

navn

ILODD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skolefjellet 5"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "SKUDENESHAVN", "postnummer": "4280", "kommunenummer": "1149"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819205922

navn

ILODD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skolefjellet 5

forradrpostnr

4280

forradrpoststed

SKUDENESHAVN

forradrkommnr

1149

forradrkommnavn

KARMØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.07.2017

stiftelsesdato

06.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.09.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

819205922

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1732410, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 471153, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 471153}}, "journalnr": "2020456197", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819205922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 201974, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 171974}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 269179, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 269179}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 471153}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 117126, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 897244}, "driftsresultat": 150099, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1047343}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 63, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 135}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 72}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 150162}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919369981 [navn] => ILODD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819205922 [oppstartsdato] => 2017-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skolefjellet 5"], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "SKUDENESHAVN", "postnummer": "4280", "kommunenummer": "1149"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?