Index

IMMENSE DYNAMIC AS

https://imdynamic.no

Orgnr: 919127414

mobil: 924 50 576
webside: imdynamic.no
adresse: Edelgranveien 28

id

274007

organisasjonsnummer

919127414

navn

IMMENSE DYNAMIC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-08-03

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Edelgranveien 28"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKESTUA", "postnummer": "1356", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-20

hjemmeside

imdynamic.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919127414

navn

IMMENSE DYNAMIC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Edelgranveien 28

forradrpostnr

1356

forradrpoststed

BEKKESTUA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.08.2017

stiftelsesdato

20.06.2017

tlf

tlf_mobil

924 50 576

url

imdynamic.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919127414

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2033839, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020781828", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919127414"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -24114, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -48544}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 24114, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 24114}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8811, "totalresultat": 8811, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 46189}, "driftsresultat": 8811, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 55000}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8811}}]

Reserver mot visning?