Index

IMO CONSULTING AS

Orgnr: 811990752

adresse: Safirvegen 9B

id

1042

organisasjonsnummer

811990752

navn

IMO CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-27

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Safirvegen 9B"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "KROKELVDALEN", "postnummer": "9022", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811990752

navn

IMO CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Safirvegen 9B

forradrpostnr

9022

forradrpoststed

KROKELVDALEN

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.05.2013

stiftelsesdato

02.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811990752

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2260731, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1400259, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 538976}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 861283}}, "journalnr": "2021278764", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811990752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1400259, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21584}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1378675}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1400259}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 84075, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3184}, "driftsresultat": -3184, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 87259, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 88159}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 900}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 84075}}]

Reserver mot visning?