Index

IMPRESITIVE AS

Orgnr: 811981842

adresse: Tanumveien 178

id

1026

organisasjonsnummer

811981842

navn

IMPRESITIVE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tanumveien 178"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "VØYENENGA", "postnummer": "1339", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811981842

navn

IMPRESITIVE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tanumveien 178

forradrpostnr

1339

forradrpoststed

VØYENENGA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.05.2013

stiftelsesdato

10.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.02.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

811981842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 91692, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2256049, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 89500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2166549}}, "journalnr": "2021230408", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811981842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1868822, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 92547}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1776275}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 387227, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 387227}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2256049}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 350421, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1732930}, "driftsresultat": 292675, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2025605}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 117347, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 233314}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 115967}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 410022}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911998777 [navn] => IMPRESITIVE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811981842 [oppstartsdato] => 2013-05-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tanumveien 178"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Vu00d8YENENGA", "postnummer": "1339", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?