Index

INCONSPICUOUS AS

https://www.inconspicuous.no

Orgnr: 812369652

mobil: 400 00 688
webside: www.inconspicuous.no
adresse: Råholttunet 2B

id

1911

organisasjonsnummer

812369652

navn

INCONSPICUOUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Råholttunet 2B"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "RÅHOLT", "postnummer": "2070", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-21

hjemmeside

www.inconspicuous.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812369652

navn

INCONSPICUOUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Råholttunet 2B

forradrpostnr

2070

forradrpoststed

RÅHOLT

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.09.2013

stiftelsesdato

21.08.2013

tlf

tlf_mobil

400 00 688

url

www.inconspicuous.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.02.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812369652

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2317997, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 223939, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 223939}}, "journalnr": "2021365542", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812369652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 108426, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 78426}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 115513, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 115513}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 223939}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2606, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 316220}, "driftsresultat": 4979, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 321199}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1653, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 21}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1674}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3326}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919009721 [navn] => INCONSPICUOUS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812369652 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5holttunet 2B"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00c5HOLT", "postnummer": "2070", "kommunenummer": "3035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?