Index

INDAHL FISKEBÅT AS

Orgnr: 818937792

mobil: 911 60 789
adresse: Leilighet 701, Workinntoppen 8

id

17320

organisasjonsnummer

818937792

navn

INDAHL FISKEBÅT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leilighet 701", "Workinntoppen 8"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9016", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818937792

navn

INDAHL FISKEBÅT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leilighet 701 Workinntoppen 8

forradrpostnr

9016

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.05.2017

stiftelsesdato

02.04.2017

tlf

tlf_mobil

911 60 789

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818937792

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1804700, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3499333, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2879393}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 619940}}, "journalnr": "2020532189", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818937792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -295885, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -325885}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3795218, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2336025}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1459193}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3499333}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -79542, "totalresultat": -79542, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2437637}, "driftsresultat": -52100, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2385538}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -49347, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19575}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 68922}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -101447}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919005823 [navn] => INDAHL FISKEBÅT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818937792 [oppstartsdato] => 2017-04-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leilighet 701", "Workinntoppen 8"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9016", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?