Index

INDEKSFORVALTNING AS

Orgnr: 812398032

adresse: Asbjørn Dørumsgards veg 33

id

1971

organisasjonsnummer

812398032

navn

INDEKSFORVALTNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-04

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Asbjørn Dørumsgards veg 33"], "kommune": "RÆLINGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FJERDINGBY", "postnummer": "2008", "kommunenummer": "3027"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812398032

navn

INDEKSFORVALTNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Asbjørn Dørumsgards veg 33

forradrpostnr

2008

forradrpoststed

FJERDINGBY

forradrkommnr

3027

forradrkommnavn

RÆLINGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.09.2013

stiftelsesdato

27.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812398032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2507579, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7293644, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7293644}}, "journalnr": "2021563529", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812398032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7012472, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 8235944}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1223472}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 281172, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 281172}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7293644}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -807364, "totalresultat": -807364, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 79457}, "driftsresultat": -79457, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -727907, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -727907}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -807364}}]

Reserver mot visning?