Index

INFRA AS

Orgnr: 812517872

adresse: Spåtind Sport Hotell

id

2235

organisasjonsnummer

812517872

navn

INFRA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Spåtind Sport Hotell"], "kommune": "NORDRE LAND", "landkode": "NO", "poststed": "NORD-TORPA", "postnummer": "2880", "kommunenummer": "3448"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-15

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812517872

navn

INFRA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Spåtind Sport Hotell

forradrpostnr

2880

forradrpoststed

NORD-TORPA

forradrkommnr

3448

forradrkommnavn

NORDRE LAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.10.2013

stiftelsesdato

15.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812517872

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2087993, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14142336, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13177219}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 965116}}, "journalnr": "2020839682", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812517872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13675368, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 13653368}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 466968, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 461955}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5013}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14142336}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3085397, "totalresultat": 3085397, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 130391}, "driftsresultat": -59627, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 70764}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3169111, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3169111}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3109483}}]

Reserver mot visning?