Index

INGEL INVEST AS

Orgnr: 892498822

mobil: 91168024
adresse: Trollbakken 8B

id

79681

organisasjonsnummer

892498822

navn

INGEL INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-12

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trollbakken 8B"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9009", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

892498822

navn

INGEL INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trollbakken 8B

forradrpostnr

9009

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.04.2008

stiftelsesdato

12.03.2008

tlf

tlf_mobil

91168024

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892498822

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2372711, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3420532, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3420000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 532}}, "journalnr": "2021418887", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892498822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 994597, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1230000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -235403}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2425935, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2425935}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3420532}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -27369, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12660}, "driftsresultat": -12660, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -14709, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 14710}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -27369}}]

Reserver mot visning?