Index

INGENIØR HANS BECKER AS

Orgnr: 812013742

tlf: 22 78 78 40
adresse: Pottemakerveien 6B

id

1092

organisasjonsnummer

812013742

navn

INGENIØR HANS BECKER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

30

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Pottemakerveien 6B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0954", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1979-05-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 17 Kalbakken"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0901", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812013742

navn

INGENIØR HANS BECKER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Pottemakerveien 6B

forradrpostnr

0954

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 17 Kalbakken

ppostnr

0901

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

03.05.1979

tlf

22 78 78 40

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

30

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812013742

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1551826, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19318091, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1592955}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17725136}}, "journalnr": "2020268096", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812013742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7903210, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 320000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7583210}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11414881, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10138411}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1276470}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19318091}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2386750, "totalresultat": 2386750, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 41775968}, "driftsresultat": 3200965, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 44976933}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -140865, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 20409}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 161273}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3060100}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971686030 [navn] => INGENIØR HANS BECKER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 30 [overordnetEnhet] => 812013742 [oppstartsdato] => 1976-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Pottemakerveien 6B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0954", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 17 Kalbakken"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0901", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?