Index

INGUNNS BAKERI AS

Orgnr: 812174932

adresse: Nordre Strand

id

1479

organisasjonsnummer

812174932

navn

INGUNNS BAKERI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.710", "beskrivelse": "Produksjon av brød og ferske konditorvarer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordre Strand"], "kommune": "ÅL", "landkode": "NO", "poststed": "ÅL", "postnummer": "3570", "kommunenummer": "3043"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812174932

navn

INGUNNS BAKERI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordre Strand

forradrpostnr

3570

forradrpoststed

ÅL

forradrkommnr

3043

forradrkommnavn

ÅL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.07.2013

stiftelsesdato

30.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.07.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812174932

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2399189, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 510124, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 94213}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 415911}}, "journalnr": "2021356419", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812174932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -119377, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -219377}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 629502, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 629502}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 510124}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -18689, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 93766}, "driftsresultat": -19001, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 74765}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 312, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 312}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -18689}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982962471 [navn] => INGUNNS BAKERI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-02-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.710", "beskrivelse": "Produksjon av bru00f8d og ferske konditorvarer"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812174932 [oppstartsdato] => 2000-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordre Strand"], "kommune": "u00c5L", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5L", "postnummer": "3570", "kommunenummer": "3043"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-05-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?