Index

INGVAR GJEMSE AS

Orgnr: 818954492

adresse: Skågsetvegen 105

id

17360

organisasjonsnummer

818954492

navn

INGVAR GJEMSE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skågsetvegen 105"], "kommune": "LEVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "LEVANGER", "postnummer": "7608", "kommunenummer": "5037"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818954492

navn

INGVAR GJEMSE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skågsetvegen 105

forradrpostnr

7608

forradrpoststed

LEVANGER

forradrkommnr

5037

forradrkommnavn

LEVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.05.2017

stiftelsesdato

05.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818954492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2233583, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1732892, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 438141}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1294751}}, "journalnr": "2021236849", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818954492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 341130, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 311130}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1391762, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1362131}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 29631}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1732892}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 163003, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4627192}, "driftsresultat": 277498, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4904690}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -68472, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 68486}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 209026}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913926773 [navn] => INGVAR GJEMSE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-07-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 818954492 [oppstartsdato] => 2014-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sku00e5gsetvegen 105"], "kommune": "LEVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "LEVANGER", "postnummer": "7608", "kommunenummer": "5037"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?