Index

INGVARDA INVEST AS

Orgnr: 812503472

mobil: 992 94 338
adresse: Snorres gate 29

id

2200

organisasjonsnummer

812503472

navn

INGVARDA INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-14

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Snorres gate 29"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HAFRSFJORD", "postnummer": "4044", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812503472

navn

INGVARDA INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Snorres gate 29

forradrpostnr

4044

forradrpoststed

HAFRSFJORD

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.10.2013

stiftelsesdato

20.09.2013

tlf

tlf_mobil

992 94 338

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812503472

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1951202, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 821191, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 458244}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 362947}}, "journalnr": "2020698038", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812503472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 367783, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 367783}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 453408, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 453408}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 821191}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 490187, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsresultat": 493323, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 493323}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 154, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 154}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 493477}}]

Reserver mot visning?