Index

INNIT DRIFT AS

Orgnr: 818930542

adresse: Storhamargata 44

id

17305

organisasjonsnummer

818930542

navn

INNIT DRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "63.110", "beskrivelse": "Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester"}

antallAnsatte

21

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storhamargata 44"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818930542

navn

INNIT DRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storhamargata 44

forradrpostnr

2317

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

63.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.05.2017

stiftelsesdato

31.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

21

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818930542

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2425015, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10873421, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1583020}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9290401}}, "journalnr": "2021393085", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818930542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2814597, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2784597}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8058824, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7329322}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 729502}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10873421}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2109005, "totalresultat": 2109005, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 48097635}, "driftsresultat": 2773283, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50870918}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -61994, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2543}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 64537}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2711289}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919000058 [navn] => INNIT DRIFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "63.110", "beskrivelse": "Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester"} [antallAnsatte] => 21 [overordnetEnhet] => 818930542 [oppstartsdato] => 2017-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storhamargata 44"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?