Index

INNLANDET INNREDNING AS

Orgnr: 820804082

adresse: Vikavegen 15C

id

22539

organisasjonsnummer

820804082

navn

INNLANDET INNREDNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-04-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.599", "beskrivelse": "Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vikavegen 15C"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "OTTESTAD", "postnummer": "2312", "kommunenummer": "3413"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 25 Vikasenteret"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "OTTESTAD", "postnummer": "2312", "kommunenummer": "3413"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820804082

navn

INNLANDET INNREDNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vikavegen 15C

forradrpostnr

2312

forradrpoststed

OTTESTAD

forradrkommnr

3413

forradrkommnavn

STANGE

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 25 Vikasenteret

ppostnr

2312

ppoststed

OTTESTAD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.04.2018

stiftelsesdato

20.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820804082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2567415, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11504322, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1609669}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9894654}}, "journalnr": "2021552285", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820804082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2304486, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1804486}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9199837, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5399837}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3800000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11504322}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 822182, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 43572894}, "driftsresultat": 1136383, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 44709277}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6246, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7506}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1260}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1142629}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920815758 [navn] => NOREMA KJØKKENSTUDIO HAMAR [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-05-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.599", "beskrivelse": "Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 820804082 [oppstartsdato] => 2018-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vikavegen 15C"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "OTTESTAD", "postnummer": "2312", "kommunenummer": "3413"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 25 Vikasenteret"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "OTTESTAD", "postnummer": "2312", "kommunenummer": "3413"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?