Index

INNOVATEK AS

Orgnr: 812558412

mobil: 995 62 362
adresse: c/o Arnstein Jensen, Vest, Hylla 2A

id

2340

organisasjonsnummer

812558412

navn

INNOVATEK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Arnstein Jensen", "Vest", "Hylla 2A"], "kommune": "MELØY", "landkode": "NO", "poststed": "GLOMFJORD", "postnummer": "8160", "kommunenummer": "1837"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812558412

navn

INNOVATEK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Arnstein Jensen Vest Hylla 2A

forradrpostnr

8160

forradrpoststed

GLOMFJORD

forradrkommnr

1837

forradrkommnavn

MELØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.10.2013

stiftelsesdato

26.08.2013

tlf

tlf_mobil

995 62 362

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812558412

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2291985, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1570431, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 833460}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 736971}}, "journalnr": "2021325213", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812558412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1151599, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1111599}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 418833, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 418833}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1570432}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 431626, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1442432}, "driftsresultat": 553572, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1996004}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -206, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 875}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1081}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 553366}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922228817 [navn] => INNOVATEK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812558412 [oppstartsdato] => 2019-02-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Arnstein Jensen", "Vest", "Hylla 2A"], "kommune": "MELu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "GLOMFJORD", "postnummer": "8160", "kommunenummer": "1837"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?