Index

INNOVATOOLS AS

https://sponsorship.no

Orgnr: 812252852

tlf: 40 31 64 15
mobil: 403 16 415
webside: sponsorship.no
adresse: c/o Terje Cortes Kauno-Salte, Biskop Hognestads gate 4

id

1652

organisasjonsnummer

812252852

navn

INNOVATOOLS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Terje Cortes Kauno-Salte", "Biskop Hognestads gate 4"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4344", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-10

hjemmeside

sponsorship.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812252852

navn

INNOVATOOLS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Terje Cortes Kauno-Salte Biskop Hognestads gate 4

forradrpostnr

4344

forradrpoststed

BRYNE

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.07.2013

stiftelsesdato

10.06.2013

tlf

40 31 64 15

tlf_mobil

403 16 415

url

sponsorship.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812252852

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1610064, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 77208, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 77208}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020329060", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812252852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 19290, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 293030}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -273740}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 57918, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 57918}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 77208}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9916, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 53095}, "driftsresultat": 14471, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 67566}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1758, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1758}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 12713}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912265269 [navn] => EKI DRONE A/S [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812252852 [oppstartsdato] => 2013-06-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Terje Cortes Kauno-Salte", "Biskop Hognestads gate 4"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4344", "kommunenummer": "1121"} [links] => [] [hjemmeside] => sponsorship.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?