Index

INNSIKT PÅ UTSIKTEN AS

Orgnr: 811718882

mobil: 990 32 244
adresse: Gautestadvegen 19

id

431

organisasjonsnummer

811718882

navn

INNSIKT PÅ UTSIKTEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gautestadvegen 19"], "kommune": "EVJE OG HORNNES", "landkode": "NO", "poststed": "EVJE", "postnummer": "4735", "kommunenummer": "4219"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811718882

navn

INNSIKT PÅ UTSIKTEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gautestadvegen 19

forradrpostnr

4735

forradrpoststed

EVJE

forradrkommnr

4219

forradrkommnavn

EVJE OG HORNNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.04.2013

stiftelsesdato

12.03.2013

tlf

tlf_mobil

990 32 244

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811718882

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1754144, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 532316, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 500000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 32316}}, "journalnr": "2020498785", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811718882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 474677, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 444677}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 57639, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 57639}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 532316}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 26437, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6919}, "driftsresultat": 33921, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 40840}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -27, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 27}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 33894}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911792737 [navn] => INNSIKT PÅ UTSIKTEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811718882 [oppstartsdato] => 2013-03-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gautestadvegen 19"], "kommune": "EVJE OG HORNNES", "landkode": "NO", "poststed": "EVJE", "postnummer": "4735", "kommunenummer": "4219"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?