Index

INNTA AS

Orgnr: 812381962

adresse: Nedre Rommetveit 11

id

1936

organisasjonsnummer

812381962

navn

INNTA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.219", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet landtransport ellers"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Rommetveit 11"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5414", "kommunenummer": "4614"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812381962

navn

INNTA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Rommetveit 11

forradrpostnr

5414

forradrpoststed

STORD

forradrkommnr

4614

forradrkommnavn

STORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.219

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.09.2013

stiftelsesdato

10.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812381962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2349243, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1254149, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 271115}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 983034}}, "journalnr": "2021404093", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812381962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -778570, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 519334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1297904}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2032719, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1516099}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 516620}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1254149}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -352878, "totalresultat": -352878, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4023768}, "driftsresultat": -299425, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3724343}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -53453, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 663}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 54116}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -352878}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912397106 [navn] => INNTA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.219", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet landtransport ellers"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 812381962 [oppstartsdato] => 2013-08-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Rommetveit 11"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5414", "kommunenummer": "4614"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?