Index

INOVI MUSIC AS

Orgnr: 811598682

mobil: 99 10 80 00
adresse: Skolebakken 2

id

184

organisasjonsnummer

811598682

navn

INOVI MUSIC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.499", "beskrivelse": "Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skolebakken 2"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SLEMMESTAD", "postnummer": "3470", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-12-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811598682

navn

INOVI MUSIC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skolebakken 2

forradrpostnr

3470

forradrpoststed

SLEMMESTAD

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.499

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.02.2013

stiftelsesdato

12.12.2012

tlf

tlf_mobil

99 10 80 00

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811598682

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1793930, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 800102, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 800102}}, "journalnr": "2020546724", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811598682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 228197, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 198197}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 571905, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 437929}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 133976}}, "sumEgenkapitalGjeld": 800102}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2699, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 815040}, "driftsresultat": 16231, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 831271}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13532, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13537}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2699}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 811608882 [navn] => INOVI MUSIC AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.499", "beskrivelse": "Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811598682 [oppstartsdato] => 2012-12-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skolebakken 2"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SLEMMESTAD", "postnummer": "3470", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?