Index

INPROG AS

Orgnr: 815043782

mobil: 930 96 333
adresse: Russervegen 5

id

7640

organisasjonsnummer

815043782

navn

INPROG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Russervegen 5"], "kommune": "VERDAL", "landkode": "NO", "poststed": "VERDAL", "postnummer": "7652", "kommunenummer": "5038"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815043782

navn

INPROG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Russervegen 5

forradrpostnr

7652

forradrpoststed

VERDAL

forradrkommnr

5038

forradrkommnavn

VERDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.02.2015

stiftelsesdato

09.01.2015

tlf

tlf_mobil

930 96 333

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815043782

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2434873, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6070866, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5321938}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 748928}}, "journalnr": "2021476911", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815043782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 514390, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5026000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4511610}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5556475, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 704899}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4851576}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6070865}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -351559, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6130303}, "driftsresultat": -423733, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5706570}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -26127, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5592}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 31718}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -449860}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915072089 [navn] => INPROG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 815043782 [oppstartsdato] => 2015-01-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Russervegen 5"], "kommune": "VERDAL", "landkode": "NO", "poststed": "VERDAL", "postnummer": "7652", "kommunenummer": "5038"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?