Index

INSIVA AS

Orgnr: 814591662

mobil: 977 89 433
adresse: Lillevannsveien 17B

id

6747

organisasjonsnummer

814591662

navn

INSIVA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lillevannsveien 17B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0788", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1947-02-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0788", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814591662

navn

INSIVA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lillevannsveien 17B

forradrpostnr

0788

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

0788

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

14.02.1947

tlf

tlf_mobil

977 89 433

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814591662

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2590477, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12824108, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 400000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12424108}}, "journalnr": "2021607768", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814591662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12206642, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1478846}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10727796}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 617466, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 617466}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12824108}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 258536, "totalresultat": 258536, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 201133}, "driftsresultat": 257352, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 458485}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1184, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1184}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 258536}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921904754 [navn] => INSIVA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814591662 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lillevannsveien 17B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0788", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0788", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?