Index

INSPIRASJON FORLAG AS

Orgnr: 819045402

tlf: 69 10 18 80
adresse: Sivløkka 6

id

17579

organisasjonsnummer

819045402

navn

INSPIRASJON FORLAG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.499", "beskrivelse": "Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

21

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sivløkka 6"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ROLVSØY", "postnummer": "1664", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1977-09-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 17"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GREÅKER", "postnummer": "1720", "kommunenummer": "3003"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819045402

navn

INSPIRASJON FORLAG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sivløkka 6

forradrpostnr

1664

forradrpoststed

ROLVSØY

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 17

ppostnr

1720

ppoststed

GREÅKER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.499

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

01.09.1977

tlf

69 10 18 80

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

21

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819045402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 21482, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12750636, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 725895}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12024741}}, "journalnr": "2021145209", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819045402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6963777, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 734000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6229777}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5786859, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3372514}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2414345}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12750636}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1013210, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 23266270}, "driftsresultat": 1426847, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 24693117}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -123260, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 155055}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 278314}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1303588}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971619481 [navn] => INSPIRASJON FORLAG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.499", "beskrivelse": "Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 21 [overordnetEnhet] => 819045402 [oppstartsdato] => 1982-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sivlu00f8kka 6"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ROLVSu00d8Y", "postnummer": "1664", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 17"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GREu00c5KER", "postnummer": "1720", "kommunenummer": "3003"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?