Index

INTEGRUM AS

Orgnr: 818989652

mobil: 953 04 040
adresse: Buskogen 7

id

17444

organisasjonsnummer

818989652

navn

INTEGRUM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-12

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Buskogen 7"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRÅKERØY", "postnummer": "1675", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818989652

navn

INTEGRUM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Buskogen 7

forradrpostnr

1675

forradrpoststed

KRÅKERØY

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.05.2017

stiftelsesdato

21.04.2017

tlf

tlf_mobil

953 04 040

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818989652

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2577921, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12094, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12097}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -3}}, "journalnr": "2021567446", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818989652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12094, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -17906}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12094}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6879, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6882}, "driftsresultat": -6882, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6879}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919066571 [navn] => INTEGRUM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818989652 [oppstartsdato] => 2017-04-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Buskogen 7"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRu00c5KERu00d8Y", "postnummer": "1675", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?