Index

INTELLEKT GRUPPEN AS

Orgnr: 812377612

mobil: 967 22 959
adresse: Flatbyveien 4

id

1927

organisasjonsnummer

812377612

navn

INTELLEKT GRUPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-31

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Flatbyveien 4"], "kommune": "AURSKOG-HØLAND", "landkode": "NO", "poststed": "AURSKOG", "postnummer": "1930", "kommunenummer": "3026"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812377612

navn

INTELLEKT GRUPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Flatbyveien 4

forradrpostnr

1930

forradrpoststed

AURSKOG

forradrkommnr

3026

forradrkommnavn

AURSKOG-HØLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.08.2013

stiftelsesdato

13.08.2013

tlf

tlf_mobil

967 22 959

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812377612

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2194873, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3517845, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 866780}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2651064}}, "journalnr": "2020955313", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812377612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2185521, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2215521}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5703366, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5300475}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3517845}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -383564, "totalresultat": -383564, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9277785}, "driftsresultat": -353890, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8923895}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -29674, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1674}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 31348}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -383564}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912384098 [navn] => INTELLEKT GRUPPEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812377612 [oppstartsdato] => 2013-08-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Flatbyveien 4"], "kommune": "AURSKOG-Hu00d8LAND", "landkode": "NO", "poststed": "AURSKOG", "postnummer": "1930", "kommunenummer": "3026"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?