Index

INTER-SUN AS

https://www.inter-sun.no

Orgnr: 811784192

tlf: 64 85 53 00
webside: www.inter-sun.no
adresse: Anolitveien 5

id

597

organisasjonsnummer

811784192

navn

INTER-SUN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.421", "beskrivelse": "Engroshandel med klær"}

antallAnsatte

33

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Anolitveien 5"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1400", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1976-09-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 104"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1401", "kommunenummer": "3020"}

hjemmeside

www.inter-sun.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811784192

navn

INTER-SUN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Anolitveien 5

forradrpostnr

1400

forradrpoststed

SKI

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 104

ppostnr

1401

ppoststed

SKI

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.421

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

29.09.1976

tlf

64 85 53 00

tlf_mobil

url

www.inter-sun.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

33

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811784192

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2049583, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 191731577, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 62376597}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 129354980}}, "journalnr": "2020798709", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811784192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 124657732, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 122157732}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 67073845, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 66251365}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 822480}}, "sumEgenkapitalGjeld": 191731577}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 35321156, "totalresultat": 35321156, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 137496638}, "driftsresultat": 79642441, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 217139079}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -26790609, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1247580}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 28038189}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 52851832}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971682612 [navn] => INTER-SUN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.421", "beskrivelse": "Engroshandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 33 [overordnetEnhet] => 811784192 [oppstartsdato] => 1976-09-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Anolitveien 5"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1400", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 104"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1401", "kommunenummer": "3020"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?