Index

INTERFACE INTELLIGENCE AS

Orgnr: 815146972

adresse: Bygg 2, Maridalsveien 87

id

7898

organisasjonsnummer

815146972

navn

INTERFACE INTELLIGENCE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-23

naeringskode1

{"kode": "63.120", "beskrivelse": "Drift av web-portaler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bygg 2", "Maridalsveien 87"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0461", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 33"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0409", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815146972

navn

INTERFACE INTELLIGENCE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bygg 2 Maridalsveien 87

forradrpostnr

0461

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 33

ppostnr

0409

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

63.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.03.2015

stiftelsesdato

03.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815146972

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2477679, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 33296, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 33296}}, "journalnr": "2021523282", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815146972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 29019, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -70981}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4278, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4278}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 33296}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5654, "totalresultat": -5654, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3525}, "driftsresultat": -3525, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2129, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2135}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5654}}]

Reserver mot visning?