Index

INTERFACE NORGE AS

https://www.interfaceeurope.com

Orgnr: 819160112

tlf: 23 12 01 70
webside: www.interfaceeurope.com
adresse: c/o Advokatfirmaet Storeng, Beck &, Due Lund AS, St. Olavs gate 27

id

17882

organisasjonsnummer

819160112

navn

INTERFACE NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.472", "beskrivelse": "Engroshandel med gulvtepper"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Advokatfirmaet Storeng, Beck &", "Due Lund AS", "St. Olavs gate 27"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0166", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1969-02-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Advokatfirmaet Storeng, Beck &", "Due Lund AS", "Postboks 1234 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0110", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.interfaceeurope.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819160112

navn

INTERFACE NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund AS St. Olavs gate 27

forradrpostnr

0166

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund AS Postboks 1234 Vika

ppostnr

0110

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.472

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

25.02.1969

tlf

23 12 01 70

tlf_mobil

url

www.interfaceeurope.com

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.09.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

819160112

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1879198, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12903757, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 226399}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12677358}}, "journalnr": "2020603043", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819160112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8401652, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5401652}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4502105, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4502105}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12903757}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 775979, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 30134055}, "driftsresultat": 1055239, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 31189295}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -53241, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5287}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 58528}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1001998}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971816252 [navn] => INTERFACE NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.472", "beskrivelse": "Engroshandel med gulvtepper"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 819160112 [oppstartsdato] => 1968-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Advokatfirmaet Storeng, Beck &", "Due Lund AS", "St. Olavs gate 27"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0166", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Advokatfirmaet Storeng, Beck &", "Due Lund AS", "Postboks 1234 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0110", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?