Index

INTERIØR-SNEKKERN AS

Orgnr: 815244532

mobil: 913 69 877
adresse: Barkåkerveien 56

id

8130

organisasjonsnummer

815244532

navn

INTERIØR-SNEKKERN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Barkåkerveien 56"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "BARKÅKER", "postnummer": "3157", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815244532

navn

INTERIØR-SNEKKERN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Barkåkerveien 56

forradrpostnr

3157

forradrpoststed

BARKÅKER

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.04.2015

stiftelsesdato

23.03.2015

tlf

tlf_mobil

913 69 877

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815244532

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1592938, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 262636, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19891}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 242745}}, "journalnr": "2020311367", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815244532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -59872, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -89872}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 322507, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 322507}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 262636}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4644, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1538217}, "driftsresultat": 12277, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1550494}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1358, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 48}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1407}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10918}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915290167 [navn] => INTERIØR-SNEKKERN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815244532 [oppstartsdato] => 2015-03-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Barku00e5kerveien 56"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "BARKu00c5KER", "postnummer": "3157", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?