Index

INTERIØRNETT AS

https://www.interiornett.as

Orgnr: 812129252

webside: www.interiornett.as
adresse: Strandveien 10

id

1389

organisasjonsnummer

812129252

navn

INTERIØRNETT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandveien 10"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "HERRE", "postnummer": "3965", "kommunenummer": "3813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-10

hjemmeside

www.interiornett.as

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812129252

navn

INTERIØRNETT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandveien 10

forradrpostnr

3965

forradrpoststed

HERRE

forradrkommnr

3813

forradrkommnavn

BAMBLE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.103

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

10.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.interiornett.as

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812129252

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2393957, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 31083, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31083}}, "journalnr": "2021436932", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812129252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -13001, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -43001}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 44084, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 44084}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 31083}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 37723, "totalresultat": 37723, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 171904}, "driftsresultat": 40621, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 212525}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2898, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 105}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3003}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 37723}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992477296 [navn] => INTERIØRNETT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-03-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiu00f8rarkitekt, interiu00f8rdesign og interiu00f8rkonsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812129252 [oppstartsdato] => 2007-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandveien 10"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "HERRE", "postnummer": "3965", "kommunenummer": "3813"} [links] => [] [hjemmeside] => www.interiornett.as [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-05-10 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?