Index

INTERSHIP NORGE AS

Orgnr: 812158392

adresse: Markedsgata 3

id

1420

organisasjonsnummer

812158392

navn

INTERSHIP NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sjøfart med gods"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Markedsgata 3"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9510", "kommunenummer": "5403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-07

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 83"], "kommune": "HAREID", "landkode": "NO", "poststed": "HAREID", "postnummer": "6069", "kommunenummer": "1517"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812158392

navn

INTERSHIP NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Markedsgata 3

forradrpostnr

9510

forradrpoststed

ALTA

forradrkommnr

5403

forradrkommnavn

ALTA

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 83

ppostnr

6069

ppoststed

HAREID

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

50.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.06.2013

stiftelsesdato

07.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812158392

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2370395, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 254592574, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 246012198}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8580376}}, "journalnr": "2021311250", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812158392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 102145424, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 81702322}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 20443102}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 152447150, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7642382}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 144804767}}, "sumEgenkapitalGjeld": 254592574}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 13705412, "totalresultat": 13705412, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20946460}, "driftsresultat": 19738749, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 40685208}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6022362, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 213362}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6235724}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 13716386}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912162893 [navn] => INTERSHIP NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sju00f8fart med gods"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812158392 [oppstartsdato] => 2013-06-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Markedsgata 3"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9510", "kommunenummer": "5403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 83"], "kommune": "HAREID", "landkode": "NO", "poststed": "HAREID", "postnummer": "6069", "kommunenummer": "1517"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?