Index

INTERWEB MEDIA AS

Orgnr: 814953262

adresse: Woldbakken 35B

id

7433

organisasjonsnummer

814953262

navn

INTERWEB MEDIA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Woldbakken 35B"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAGAN", "postnummer": "1481", "kommunenummer": "3031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814953262

navn

INTERWEB MEDIA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Woldbakken 35B

forradrpostnr

1481

forradrpoststed

HAGAN

forradrkommnr

3031

forradrkommnavn

NITTEDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.02.2015

stiftelsesdato

02.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.01.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

814953262

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2226251, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3284632, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2600000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 684632}}, "journalnr": "2021119039", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814953262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3073520, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3049186}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 211112, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 211112}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3284632}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1067281, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1460809}, "driftsresultat": 143308, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1604117}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -955528, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 955528}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1098836}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914958474 [navn] => INTERWEB MEDIA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814953262 [oppstartsdato] => 2015-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Woldbakken 35B"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAGAN", "postnummer": "1481", "kommunenummer": "3031"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?