Index

INTHEBLUE AS

Orgnr: 812386522

adresse: Sulebust 8

id

1946

organisasjonsnummer

812386522

navn

INTHEBLUE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-02

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sulebust 8"], "kommune": "SULA", "landkode": "NO", "poststed": "MAUSEIDVÅG", "postnummer": "6036", "kommunenummer": "1531"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812386522

navn

INTHEBLUE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sulebust 8

forradrpostnr

6036

forradrpoststed

MAUSEIDVÅG

forradrkommnr

1531

forradrkommnavn

SULA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.09.2013

stiftelsesdato

12.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812386522

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 57226, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4754892, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 240000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4514892}}, "journalnr": "2021183004", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812386522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4751227, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 152818}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4598409}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3665, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3665}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4754892}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 495109, "totalresultat": 495109, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1182}, "driftsresultat": -1182, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 496414, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 496426}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 495232}}]

Reserver mot visning?