Index

INTILITY INTERNAL SERVICES AS

Orgnr: 920951783

adresse: Schweigaards gate 39

id

327929

organisasjonsnummer

920951783

navn

INTILITY INTERNAL SERVICES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-27

naeringskode1

{"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Schweigaards gate 39"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0191", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920951783

navn

INTILITY INTERNAL SERVICES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Schweigaards gate 39

forradrpostnr

0191

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

56.290

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.06.2018

stiftelsesdato

23.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

17.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951783

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2400055, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1534190, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1534190}}, "journalnr": "2021358827", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951783"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1150545, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 600000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 550545}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 383645, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 383645}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1534190}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 167027, "totalresultat": 167027, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3890529}, "driftsresultat": 200263, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4090792}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 14017, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14523}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 506}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 214280}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921093403 [navn] => INTILITY INTERNAL SERVICES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.290", "beskrivelse": "Kantiner drevet som selvstendig virksomhet"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 920951783 [oppstartsdato] => 2018-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Schweigaards gate 39"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0191", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?