Index

INTSA AS

Orgnr: 818672322

adresse: Kjøpmannsgata 72

id

16540

organisasjonsnummer

818672322

navn

INTSA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-08

naeringskode1

{"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjøpmannsgata 72"], "kommune": "HAREID", "landkode": "NO", "poststed": "HAREID", "postnummer": "6060", "kommunenummer": "1517"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nr 10", "Kjøpmannsgata 27"], "kommune": "HAREID", "landkode": "NO", "poststed": "HAREID", "postnummer": "6060", "kommunenummer": "1517"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818672322

navn

INTSA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjøpmannsgata 72

forradrpostnr

6060

forradrpoststed

HAREID

forradrkommnr

1517

forradrkommnavn

HAREID

forradrland

Norge

postadresse

Nr 10 Kjøpmannsgata 27

ppostnr

6060

ppoststed

HAREID

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.03.2017

stiftelsesdato

06.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818672322

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2377061, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 654620, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 654620}}, "journalnr": "2021317807", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818672322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 454627, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 240000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 214627}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 199993, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 199993}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 654620}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 236485, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 421413}, "driftsresultat": 283385, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 704798}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 990, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1136}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 147}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 284375}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918741348 [navn] => INTSA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818672322 [oppstartsdato] => 2017-02-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kju00f8pmannsgata 72"], "kommune": "HAREID", "landkode": "NO", "poststed": "HAREID", "postnummer": "6060", "kommunenummer": "1517"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nr 10", "Kju00f8pmannsgata 27"], "kommune": "HAREID", "landkode": "NO", "poststed": "HAREID", "postnummer": "6060", "kommunenummer": "1517"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?