Index

INVENTICA AS

Orgnr: 912875822

mobil: 95136742
adresse: Helle

id

124502

organisasjonsnummer

912875822

navn

INVENTICA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Helle"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FARSUND", "postnummer": "4550", "kommunenummer": "4206"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912875822

navn

INVENTICA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Helle

forradrpostnr

4550

forradrpoststed

FARSUND

forradrkommnr

4206

forradrkommnavn

FARSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.01.2014

stiftelsesdato

04.12.2013

tlf

tlf_mobil

95136742

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.02.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

912875822

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2014129, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1422257, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 165184}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1257073}}, "journalnr": "2020759318", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912875822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 501554, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 471554}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 920704, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 920704}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1422257}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -236711, "totalresultat": -236711, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1813292}, "driftsresultat": -297405, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1515887}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5968, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -56}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5912}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -303373}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913080548 [navn] => INVENTICA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912875822 [oppstartsdato] => 2013-12-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Helle"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FARSUND", "postnummer": "4550", "kommunenummer": "4206"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?